Vilka biverkningar har Herbalife ?

Herbalife Nutrition använder ingredienser av högsta kvalitet från hela världen

Det finns inga biverkningar kopplade till Herbalifes produkter. Biverkningar definieras som en oönskad effekt som direkt orsakas av en ingrediens, oftast av en drog eller medicinsk behandling.  

Detta skiljer sig från redan befintliga faktorer som kan orsaka att en konsument är känslig, intolerant eller till och med allergisk mot vissa livsmedel eller ingredienser, som kanske ofta används i den globala livsmedelsförsörjningen, inklusive i Herbalifes produkter.  

Du kan också använda mediciner eller andra produkter som interagerar med särskilda ingredienser eller livsmedel. Av denna anledning, om du är osäker på din kropps särskilda näringsbehov, var god kontakta din vårdgivare för rådgivning.

Innehållsförteckning: https://www.herbalife.co.uk/faq/what-are-the-side-effects-of-herbalife/