Sekretesspolicy

Senast reviderad den 15 augusti 2019

 

Herbalife respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbsidor och använder våra tjänster.   Sekretesspolicyn informerar dig om hur Herbalife använder dina personuppgifter och dina rättigheter avseende dina personuppgifter i formatet Vanliga frågor.  Om du har ytterligare frågor om policyn kan du kontakta oss på privacy@herbalife.com.

Observera att policyn endast gäller Herbalifes webbsidor ("webbsidor") som har en länk till den här policyn.

Du kan identifiera Herbalifes personuppgiftsansvariga genom att använda tabellen i slutet av policyn beroende på var du är bosatt.  Den personuppgiftsansvariga avgör syfte och medel för hantering av personuppgifter.

Vi vill även göra dig uppmarksaäm på att Herbalifes produkter endast säljs via våra oberoende medlemmar ("medlemmar") som även de kan vara personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Du bör kontakta dem direkt för att få reda på hur deras uppgiftshantering går till.

Vanliga frågor

 • Vilka fördelar finns det med att Herbalife samlar in mina uppgifter?
 • Vilken information kan samlas in via webbsidorna?
 • Hur kommer Herbalife samla in och lagra informationen?
 • Hur länge kommer Herbalife lagra informationen?
 • Hur ser Herbalifes åtagande ut när det gäller barns rätt till sekretess?
 • Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?
 • Hur är det med säkerheten på internet och webbsidor?
 • Kan Herbalife ändra policyn?
 • Hur jag jag identifiera Herbalifes personuppgiftsansvariga för mina personuppgifter?
 • Vilka fördelar finns det med att Herbalife samlar in mina uppgifter?

Herbalife samlar in personuppgifter om dig via sina webbsidor av flera olika skäl:

    För att ta fram och utföra avtal med dig, som till exempel:

 • att förbereda och ingå ett avtal om medlemskap med dig,
 • att fullfölja avtalet om medlemskap, inklusive att räkna ut dina och andra medlemmars förtjänster och för att upprätthålla och leverera information om din linje uppåt och nedåt (linjerapporter),
 • för att hantera produktbeställningar,
 • för att leverera och ta emot returer av produkter och hantera garantier, och
 • för att utföra betalningar.
 • För att följa våra juridiska åtaganden, som till exempel:
 • för redovisnings- och skattesyften,
 • för att hantera produktreturer, och
 • för att svara på förfrågningar om information från behöriga myndigheter och juridiska myndigheter.

    För Herbalifes legitima affärssyften, som till exempel:

 • för att tillhandahålla våra tjänster och för att skydda sekretessen och säkerheten för våra tjänster,
 • för att förbättra användarupplevelsen för våra webbsidor genom att göra dem mer tillgängliga och användarvänliga och skapa innehåll som är mer relevant för dig,
 • för att svara på medlemsfrågor,
 • för att verkställa våra användarvillkor, våra medlemsregler och våra rättigheter, och
 • förse dig med information och internetannonser om våra produkter, tjänster och särskilda erbjudanden.

Du kan ha rätt att motsätta dig viss användning av dina personuppgifter under gällande lagstiftning, men i sådana fall kan det hända att du inte kan dra full nytta av våra produkter och tjänster.

    På basis av ditt samtycke:

 • för att erhålla avsedda tjänster, som att få informationspaket,
 • för att kontakta en Herbalife-medlem för presentation av medlemskap eller för att delta i evenemang och tävlingar,
 • för att använda din e-postadress eller ditt telefonnummer i samband med marknadsföring av Herbalifes produkter och tjänster, samt relaterade produkter och tjänster, och
 • för att använda vissa cookies och liknande teknik, i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan återta ditt samtycke när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen nedan, genom att välja bort annonsering via e-post eller sms, eller genom att ändra din webbläsares sekretessinställningar enligt nedan Om du återtar ditt samtycke kan det hända att du inte kan nyttja våra produkter och tjänster fullt ut.

Vilken information kan samlas in via webbsidorna?

Herbalife avser ge dig så mycket kontroll som möjligt över dina personuppgifter.  Du kan i princip besöka webbsidorna utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information om dig själv. Vi samlar dock in teknisk information som IP-adress och webbläsarinformation för att skapa en kontakt och visa vår webbsida. Vi kan till exempel samla in information om din resa genom webbsidan eller registrera de val du gör. Det är en vanlig standardprocedur för alla webbsidor på internet. Informationen som samlas in identifierar inte dig direkt men kan vara till hjälp för oss i marknadsföringssyfte och för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Det finns dock tillfällen när vi samlar in information direkt från dig, som ditt namn och din adress, till exempel när du fyller i ett formulär för att begära information om Herbalifes produkter eller medlemskap, eller för att kontakta en medlem eller för att delta i en tävling eller utlottning. Vid dessa tillfällen kan vi erbjuda ytterligare information och val om den avsedda användningen av dina personuppgifter, vid behov. Vi kan även spara dina val avseende kommunikationssätt, som till exempel om du vill få e-post med reklam eller inte.

För registrerade medlemmar samlar Herbalife in information om de produkter du köper online och information som medlemmar frivilligt laddar upp på sina webbsidor, som ledtrådar och marknadsföringsåtgärder.

Vi kan få ytterligare information om dig genom offentliga och kommersiellt tillgängliga källor eller andra tredje parter. Om du använder tjänster från tredje parter som till exempel Facebook, Google eller Twitter via webbsidorna eller om du delar information om din upplevelse på webbsidorna med andra kan vi samla in information från dessa tredje partstjänster.

Visst innehåll eller vissa funktioner på webbsidorna tillhandahålls av tredje parter som plugin från Facebook och Twitter. Dessa tredje parter får information om ditt användande av vår webbsida, inklusive genom att använda cookies och liknande tekniker (se avsnittet om cookies nedan).  Läs mer på tredje parternas webbsidor för att ta reda på hur de använder din information.

Hur kommer Herbalife samla in och lagra informationen?

Herbalife lagrar dina personuppgifter på en central lagringsplats tillsammans med eventuell övrig information vi kan ha om dig  Det gör att vi kan undvika duplicering, hantera våra informationskällor bättre och tillhandahålla bättre tjänster till dig.   Vi använder informationen för de syften som anges ovan och i enlighet med dina val.

Hur länge kommer Herbalife lagra informationen?

Vi kan lagra informationen så länge det behövs för de syften den samlades in eller i enlighet med gällande lagstiftning, beroende på vilket som sträcker sig längst. Hur lång tid som Herbalife lagrar dina personuppgifter beror på syftet för vilket informationen används.

Herbalife lagrar dina uppgifter i en säker miljö som skyddas av en kombination av fysiska och tekniska åtgärder.  Informationen är inte åtkomlig för allmänheten, förutom den information som du frivilligt visar i offentliga sammanhang och forum på webbsidorna eller på plattformar som tillhör tredje part.

För mer information om hur du kan ändra eller uppdatera informationen som lagras om dig hänvisar vi till frågan nedan: "Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?"

Med vem delar Herbalife mina personuppgifter?

Relevanta personuppgifter delas med:

 • Herbalifes dotterbolag eller närstående bolag, till exempel bolag som hjälper oss utveckla vår webbsida och hålla den säker och bolag som hjälper oss göra vår marknadsföring mer relevant,
 • tjänsteleverantörer som arbetar på uppdrag av Herbalife, till exempel bolag som hjälper oss utveckla vår webbsida och hålla den säker och bolag som hjälper oss göra vår marknadsföring mer relevant,
 • övriga bolag med vilka Herbalife direkt eller indirekt tillhandahåller tjänster för ditt nyttjande, till exempel hantering av beställningar, leverans av paket, e-postadministration, hantering av kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundtjänsttjänster,
 • utvalda Herbalife-medlemmar, inklusive Herbalife-medlemmar i linjen ovanför dig (till exempel Lineage Reports),
 • övriga parter som krävs enligt lag, eller för att fullfölja en stämningsansökan, rättsprocess eller liknande juridisk eller rättslig process eller förlikning, inklusive delning av information med tredje parts revisorer eller myndighet, eller för att granska eller förhindra bedrägerier, och
 • övriga parter i samband med en företagstransaktion, så som en sammanslagning, ett förvärvande eller konkursförfarande.

Var kommer dina personuppgifter lagras?

Herbalife har verksamhet i många länder i hela världen. För att vi ska kunna tillhandahålla en jämn nivå på våra tjänster, var du än befinner dig, hanterar vi vissa funktioner på webbsidan från en central plats. Den platsen är för närvarande USA. Utöver detta kan medlemmar i linjen ovanför dig befinna sig i USA eller andra länder. Det finns inte någon heltäckande dataskyddslagstiftning som omfattar Europa, USA samt resten av världen. Europeisk lag kräver att Herbalife vidtar åtgärder för att skydda din information när den överförs till regioner utanför Europa. Dessa åtgärder är:

för internationella överföringar till andra Herbalife.enheter i världen använder Herbalife sina kontraktsklausulförlagor:

 • för internationella överföringar till tjänsteleverantörer beror det på den specifika tjänsteleverantören och platsen där denne befinner sig, och innefattar avtal om dataskyddsklausuler enligt lag, och
 • för eventuella internationella överföringar till medlemmar i linjen ovanför dig förlitar sig Herbalife på gällande medlemsavtal.

Herbalifes åtagande när det gäller barns rätt till sekretess?

Att skydda barns rätt till sekretess är viktigt. I vissa fall kan Herbalife samla in personuppgifter om minderåriga. Herbalife erhåller samtycke från den minderåriges förälder eller vårdnadshavare enligt gällande lagstiftning.

 

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina personuppgifter?

Beroende på tillämplig lag kan du ha olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter, så som rätt till åtkomst, rättelse, begränsning av eller invändning mot hantering av dina personuppgifter (inklusive hantering för direkt marknadsföring) och överföring till annan personuppgiftsansvarig och radering. Vissa av våra webbsidor tillåter att du granskar och uppdaterar dina personuppgifter eller avslutar ditt medlemskap för tjänsten. Där funktionen inte är tillgänglig och för hjälp med andra delar avseende rättigheter för personuppgifter ska du kontakta ditt lokala medlemstjänstkontor för Herbalife på https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Observera att rättigheterna har begränsningar enligt gällande lagstiftning.

Om du inte önskar få annonser via e-post eller sms kan du välja att avsluta tjänsten för den information du får skickad till dig.

Om du har ytterligare frågor om den här policyn och våra processer eller om du har klagomål avseende hur Herbalife använder dina personuppgifter ska du kontakta oss på:

Data Protection Officer – EMEA
Global Business Services Center Krakow
ul. Puszkarska 7M, 30-644 Kraków, Poland

privacy@herbalife.com

För användare i den Europeiska Unionen: Om du har några frågor om hur Herbalife samlar in och använder dina personuppgifter som Herbalife inte kan lösa så att du blir nöjd har du rätt att lämna in ett klagomål till berörd tillsynsmyndighet i din jurisdiktion.

Hur är det med säkerheten på internet och webbsidor?

Internet är inget säkert system, och du ska alltid vara vaksam när det gäller vilken information du delar online. Personuppgifter som samlas in av Herbalifes webbsidor lagras i säkra driftsmiljöer som inte är offentliga. När det är nödvändigt krypteras dina personuppgifter innan du genomför en transaktion, genom att använda lämplig säker teknik.

Kan Herbalife ändra policyn för webbsidan?

Sekretesslagar, riktlinjer och rättspraxis ändras hela tiden. Herbalife reserverar därför rättigheten att ändra policyn från tid till annan. Vi rekommenderar att du besöker vår webbsida regelbundet för att informera dig om den senaste versionen av vår policy.

Hur jag jag identifiera Herbalifes personuppgiftsansvariga för mina personuppgifter?

Du kan identifiera Herbalifes personuppgiftsansvariga genom att använda tabellen i slutet av policyn beroende på var du är bosatt.

Armenien

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Ryssland”)

Österrike

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Tyskland

Azerbajdzjan

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Ryssland”)

Vitryssland

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Vitryssland

Belgien

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgien

Bosnien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (“Herbalife Kroatien”)

Bulgarien

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polen”)

Kroatien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (“Herbalife Kroatien”)

Cypern

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Aten, Grekland (“Herbalife Grekland”)

Tjeckien

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Tjeckien (“Herbalife Tjeckien”)

Danmark

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 61103 København K

Estland

LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsingfors, FinlandHerbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Frankrike

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Franska Polynesien

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Georgien

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Tyskland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Tyskland

Ghana

HERBALIFE GHANA LTD Number 12 UNA home, Airport City, Postal code GL126, Accra, Ghana

Grekland

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 26 Aten, Grekland

Ungern

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Island

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Irland

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB Storbritannien

Israel

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Italien

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Rom, Italien

Kazakstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)

Kirgizistan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)

Lettland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Ryssland”)

Libanon

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Aten, Grekland (“Herbalife Grekland”)

Litauen

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Ryssland”)

Macedonien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (“Herbalife Kroatien”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederländerna

Moldavien

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Moldavien

Mongoliet

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Ryssland”)

Nederländerna

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederländerna

Norge

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Polen

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex - Gamma, 02-305 Warszawa

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Oeiras Lagoas Park Edifício 8 – 1º Piso 2740-244 Porto Salvo, PORTUGAL

Rumänien

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bukarest, Rumänien

Ryssland

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Ryssland”)

Serbien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (“Herbalife Kroatien”)

Slovakien

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovakien (“Herbalife Slovakien”)

Slovenien

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Kroatien (“Herbalife Kroatien”)

Sydafrika (inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, Sydfrika

Spanien

Herbalife International de España S.A.C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Sverige

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, SverigeHerbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Schweiz

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Tyskland

Turkiet

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye

Ukraina

Herbalife Ukraine LLC,  01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraina

Storbritannien

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Storbritannien

Zambia

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

Herbalife Europe Ltd. är dessutom en registeransvarig för vissa personuppgifter för avtal med ett begränsat antal tredjepartsleverantörer och Herbalife Europe Ltd. har utnämnt Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. som dess representant i Europeiska unionen. Du kan kontakta Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. genom att skriva till 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxemburg eller privacy@herbalife.com.